TVLS – Chương 15

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

15, Hoàng quyền

Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Tinh chắp tay sau lưng đi tới đình viện Gia Cát, gọi:“Thần Côn, ta hình như bị cảm, cho ta thuốc!” Gõ nửa ngày cửa cũng không mở, Đoạn Tinh lắc đầu, bây giờ đã là giờ gì rồi, người này hôm nay sao có thể ngủ say như vậy! Xoay người định đi, lại cau mày, không bằng vào trêu tên Thần Côn kia? Vì thế vui vẻ mở cửa sổ, lén lút nhảy vào lại nhìn thấy trên giường đệm chăn chỉnh tề, tiến lên sờ sờ cũng không có độ ấm, chứng tỏ y đã đi thật lâu. Tiếp tục đọc