TVLS – Chương 14

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

14, Bạc

“Ngươi gặp quỷ ?” Thần Tử Việt nhíu mày.

“Là Gia Luật Thanh.” Dạ Lan San thấp giọng nói.

“Mạc Bắc Hoàng tử?” Mộc Tiên Nhiên cũng cả kinh, hiện nay Mạc Bắc cùng Thiên Lang quốc luôn trong tình trạng giương cung bạt kiếm, Gia Luật Thanh thân là tướng quân lại không ở Mạc Bắc Cô Dương Vương thành chuẩn bị, sao lại chạy đến Giang Nam? Tiếp tục đọc