MNSSĐ – Chương 40 (END)

Mỹ nhân, moah moah ~

☆, Chương 40

Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Chúc mừng tổ kịch đã hoàn! Tôi cùng Tả Ý nhờ kịch này mà quen biết nhau, bất tri bất giác đã qua 3 năm. Tuy rằng kịch đã kết thúc rồi, nhưng đời này anh sẽ vẫn bên em @ Cố Tả Ý

.

Các cô nương trong tổ kịch gọi là “JQ Group bị di vong” đêm nay lại lần nữa náo nhiệt lên.

Kế Hoạch Cắn Dưa Hấu: Woahahahaha~, viên mãn!!!! « Minh Nguyệt »  rốt cục đã kết thúc \(^o^)/~

Đạo Diễn Nhất Bộ Hí: Chúc mừng nha, thật không dễ dàng gì QAQ.

Họa Họa Họa Họa: Gạt lệ, bất tri bất giác 3 năm đã trôi qua như vậy QAQ.

Kế Hoạch Cắn Dưa Hấu: Tứ Họa buổi tối nhớ up QAQ.

Họa Họa Họa Họa: Up đêm nay sao?

Kế Hoạch Cắn Dưa Hấu: Không, sinh nhật mỹ nhân ngày mai hãy đăng.

Đạo Diễn Nhất Bộ Hí: Nhưng mà cô nên đặt tên Tít văn nghệ một chút, ví như →  « Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn » Kỳ cuối, kịch truyền thanh những năm kia chúng ta cùng theo đuổi.

Kế Hoạch Cắn Dưa Hấu: Chúng ta theo đuổi không phải là chủ dịch công thụ 3 lần phát triển thành CP thật mị ﹁_﹁

Họa Họa Họa Họa: Lại nói tiếp, 2 người đã lâu không xuất hiện QAQ.

Lâm Thành: Loại nhìn lén bình luận này sao có thể tùy tiện nói ╮( ̄▽ ̄”)╭ Tiếp tục đọc