VD vs VP – Chương 71

VD vs VP

☆, Cuộc sống hai người

Khác với hắn, Thiên Nguyên Sát Na thích cuộc sống ở cùng với người nhà của mình, ở trong lòng y trọng lượng người nhà và người yêu là như nhau. Y từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ ở N thị một năm thì chưa từng cùng người nhà tách ra. Lúc đại học ở cùng Ngụy Ngữ Mộng, một tuần cũng có hai ngày qua đêm ở nhà. Tiếp tục đọc