MNSSĐ – Chương 35

Mỹ nhân, moah moah ~

☆, Chương 35

Cố Tả Ý cảm thấy hình như có gì đó không đúng? Luôn cảm thấy cậu hình như đã quên làm chuyện gì…

Bổn Bổn đem mặt tựa thành bể, ai oán nhìn Cố Tả Ý.

Chủ nhân, mau nhìn em mau nhìn em…

Mau nhìn ánh mắt u oán của em → QAQ

Anh nhìn thấy người trong lòng liền quên tui  đi QAQ. Tui cũng muốn người trong lòng ┭┮﹏┭┮

Cho nên mỹ nhân, đâu có đem Bổn Bổn đưa cho Bệ hạ đâu! Đâu có để nó gặp Ngốc Ngốc mà nó muốn đâu!

“A? Mỹ nhân, Bổn Bổn sao còn ở đây…” Biến mất vài ngày bạn học Tiểu Giáp vừa mới vào phòng liền thấy được Bổn Bổn vẫn nằm trên bàn như cũ.

Tiểu Giáp đi đến trước mặt Bổn Bổn, giọng nói đầy tiếc nuối, “Đáng thương Bổn Bổn, mày lại không thấy được Ngốc Ngốc nhà mày rồi. Nhất định là chủ nhân của mày nhìn thấy Bệ hạ liền quên luôn.”

Bổn Bổn rưng rưng gật gật đầu! Tiếp tục đọc