TVLS – Chương 11

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

11, Chân tình

Dạ Lan San ở trong thư phòng cầm bản đồ, giải thích nguyên lý của Thiên Cơ Thạch cho mọi người, Nhạc Hồng nhìn hình nguyên bảo được chiếu trên bản đồ trợn mắt há hốc mồm, kéo Dạ Lan San liên tục nói cảm tạ. Gia Cát nhìn nhìn bản đồ, nói: “Võ Vương Thành cách nơi này đại khái mười ngày lộ trình, Nhạc bang chủ có muốn đi xem không?” Tiếp tục đọc

VD vs VP – Chương 67

VD vs VP

☆,Quảng cáo

Vấn đề này khiến Kim Hạ không biết trả lời thế nào, mới vừa mở vài ngày sinh ý thực thảm đạm. Thiên Nguyên Sát Na thay hắn trả lời: “Chỉ vừa mới bắt đầu, sau này sẽ khá hơn.” Ngụ ý hiện tại sinh ý cũng không tốt, nhưng mới mở hết thảy không thể nóng vội.

Mẹ Kim bắt đầu hỏi Thiên Nguyên Sát: “Ba mẹ cậu biết chuyện cậu cùng Kim Hạ nhà tôi quen không?”

“Đã biết.” Thiên Nguyên Sát Na nói dối mặt không đổi sắc, “Bọn họ thật cởi mở, không phản đối cháu và Thiểm Thiểm quen nhau.” Tiếp tục đọc