[Tổng Hợp] Phim + Anime : Boys Love – Shounen Ai (Part 2)

MỤC LỤC TỔNG HỢP
PHIM – ANIME BL, SHOUNEN AI
PART 2 : Tổng Hợp Phim BL
Update 25/07/2017

Part 1 : Tổng Hợp Anime SA


Note :

  • List này Đậu chỉ TH phim đã Vietsub
  • Phim mới update để dưới cùng list
  • Có 1 số clip được re-up lại hoặc Đậu tìm không ra người sub là ai.
  • Tình hình là list này Đậu chưa xem hết nên không có spoil hay giới thiệu, ngoài HE ra cũng có BE, OE. Tiếp tục đọc