[Tổng hợp] Đam Mỹ NP

MỤC LỤC TỔNG HỢP
Đam mỹ NP
Nhất Thụ Đa Công – Nhất Công Đa Thụ
Update 04/11/2018
dmnp

Link : complete
Link : xóa blog
Dấu * : mới update
Cont (continue) : edit tiếp từ link trước


Tên – Tác giả – Link

A. 3P

 • 2+! – Ambrosia – Link (Hoàn 2Q)
 • Atula Vương đích nam nhân – Link
 • Ám dạ trầm luân – Triều Thanh Tiệm Huyên – Link
 • Bạo Quân – Tế Mểu – Link
 • Băng hỏa – Miểu Diễm – Link
 • Bá Tình Thủ Ái – Nam Quân – Link
 • Bê bối sự lưu niên! – Hoàng Quang Vũ – Link
 • Ba người tính phúc sinh hoạt – Vạn Sắc – Link
 • Buông tha cho ta được không – Thanh Dương – Link
 • Cường Tiễn – Lỳ – Link
 • Chiết Mai Lưu Hương – Link
 • Cung nghiệt – Điển Y – Link
 • Ca thần chi luyến – Reta – Link
 • Cước đạp lưỡng thuyền – Tiểu Hắc Hử – Link
 • Cấm ái chi tương sủng – Tư Đồ Cẩm Tranh – Link
 • Cưng Chiều Ngươi Không Đủ – Thiên Phạt Nhân – Link
 • Dư Viễn – Nhất Lạp Nhi – Link *
 • Đầu Lang Tống Báo – Mê Dương – Link
 • Đại Nạn Bất Tử Đích Ma Vương – Trầm Luân Đồ Mĩ – Link *
 • Dâm Đãng Mĩ Thiếu Niên – Phi Tầm – Link
 • Đôi cánh mà tôi muốn có – Rbao0000 – Link
 • Huyết Dạ – Phong Lộng – Link
 • Hội Phôi Đích,Khinh Điểm – Ô Mông Tiểu Yến – Link
 • Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại – Nguyệt Bội Hoàn – Link
 • Hoa dung thiên hạ – Thiên Lại Chỉ Diên – Link 010203 – 04
 • Khán Chu Thành Bích – Khoản Khoản – Link *
 • Khóa thế tình duyến –  Tuyết Huyễn Hồ – Link
 • Khách điếm lão bản – Thảo Thảo – Link 010203 (40 -> Hết) ; PN 0102
 • Lãnh Hương – Link
 • Lang ái – Mê Dương – Link
 • Lão cha – Nhã Sinh – Link
 • Lam nhan “bất” bạc mệnh – Alpha – Link
 • Lưỡng Vương Nhất Hậu – Bách Quỷ Dạ Hành – Link
 • Mê Thất – Điển Y – Link
 • Ma vương ta muốn công ngươi – Quỷ Thiên Tài – Link
 • Nhân Thú Loạn – Mộc Hi – Link
 • Nhất kiến chung tình – Huyền Dạ Khinh Ẩn – Link
 • Ngân báo đích thiếu niên sủng vật – Đồng Hi – Link
 • Phượng Quy Vân – Tơ Hồng K – Link *
 • Phía sau lang là sói – Hắc Sắc Cấm Dược – Link
 • Song Tâm – Link
 • Sơn thần tế – Link
 • Song sinh ác ma – Dục Hiểu – Link
 • Sơn Trung Tiểu Ốc – Hắc Sắc Địa Bản – Link *
 • Sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký – Đại Thúc Vô Lương – Link
 • Thú Ái – Link *
 • Thú nô – Tình Nam – Link
 • Tâm thuỷ dao – Neleta – Link
 • Tiêu Tương thủy sắc – Neleta – Link
 • Trầm miên – Hoãn Ca Mạn Vũ – Link
 • Triều Lạc Nham Tây – Thảo Thảo – Link
 • Thanh Bình Nhạc – Bạch Sắc Liên Y – Link
 • Tôi và những tên dối trá – Lam Lâm – Link
 • Thánh quốc thần thú hệ liệt – Mê Dương – Link
 • Trừng phạt quân phục hệ liệt – Phong Lộng – Link Q1Q2
 • Tranh đoạt (Conan đồng nhân) – Nửa chén trà xanh – Link
 • Viễn Khê – Neleta – Link
 • Vô ái song tử – Hà Lộ Nguyệt – Link
 • Vĩnh viễn là một tính nô –  Ufo7777777 – Link
 • Võng du chi dâm đãng nhân sinh – Tự Phong – Link

.

B. Nhất thụ đa công ( 1 thụ x n công)

 • Bảo Bối – Neleta – Link
 • Ba người nam nhân ta đều yêu – Thiên Tiểu Trạm – Link
 • Bệ hạ, nhận mệnh đi! – Ngũ Sắc Long Chương – Link *
 • Cúc đãng – Link
 • Chỉ túy kim mê – Vạn Diệt Chi Thương – Link
 • Cực phẩm tiểu thái giám – Tĩnh Xu Nữ – Link
 • Chính là yêu sủng ngươi – Tuyết huyễn hồ – Link
 • Cường thủ hào đoạt – Vạn Diệp Chi Thương – Link
 • Chạy trở về thế giới của các ngươi – Kiss Tĩnh – Link
 • Cực phẩm thái tử chi liệt diễm hồng thần – Phong Gian Danh Hương – Link 0102
 • Dụ Đồng –  Neleta – Link
 • Dạ Vương – Thủy Ấn – Link
 • Dục Thần – Úc Tạp Đức – Link
 • Dị giới chi long bảo bảo – Link
 • Đào Hoa hành – Đỗ Thủy Thủy – Link
 • Đại thúc, có yêu khí! – Huyết Lạc Oán – Link
 • Diễm Sủng Thiên Hạ – Ẩn Không Nhân – Link
 • Đảo Môi Đích Vân Chân Nhân – Hư Khư – Link
 • Diễm Phong khuynh thiên hạ – Tuyết Lạc – Link
 • Đại Thúc, Anh Là Của Chúng Tôi – Ngự Thủy – Link *
 • Dương hoàng đế vs sáu con lang đại thần – Thần Luyến Phong – Link
 • Huyết Sắc Chi Nguyệt – Trọng Ân – Link
 • Huyền cực Online –  Nguyệt Quang Vật Ngữ – Link
 • Khuynh – Dạ Nguyệt – Link
 • Khuynh thành chi luyến – Link 01 – 02
 • Khuynh tẫn triền miên – Vô Hoan Dã Tiếu – Link
 • Kha Nam (Conan đồng nghiệp văn) – Tiểu Ngư Toản Thiên – Link
 • Lưỡng ốc tam phu – Tương Nam – Link
 • Lãm Nguyệt – Việt Lăng Khê – Link 0102
 • Mê Luyến – Khương Dư Sinh – Link
 • Mạt thế trùng sinh chi thiếu chủ hoành hành – Link *
 • Mỗi ngày không đến mấy phát cúc hoa liền ngứa – Tây Tây Đặc – Link
 • Ngã ái biến thái – Link
 • Như lang – Vạn Diệp Chi Thương – Link
 • Nguyên Nhược Ngữ – Diệp Cảnh – Link
 • Ngốc tử, ngươi là của bọn ta – Lăng Tử Phong + Hắc Tử Dạ – Link
 • Ô hắc / Ma hoàng chi trói buộc – Hắc sắc cấm dược – Link 0102
 • Phệ ái như huyết – Donggua1986 – Link
 • Phong lưu quyển – donggua1986 – Link 01 – 02
 • Phong Vô Nhai – Hắc Sắc Cấm Dược – Link 0102 – 03
 • Phản xuyên qua Cường hạ Nhược thượng – Phong Giang Danh Hương – Link 0102
 • “Soả” Hậu Khuynh Thiên Hạ – Link
 • Sửu Tiên – Vạn Diệt chi Thương – Link
 • Sủng Manh Thê – Vô Hoan Dã Tiếu – Link
 • Siêu Sao – Vạn Diệt Chi Thương – Link (Hoàn 2Q)
 • Sống Lại Dưỡng Đều Là Lang – Diệp Tân Minh – Link
 • Sài Lang Hổ Bái – Hắc Sắc Cấm Dược – Link (Hoàn Q1)
 • Tranh đoạt – Lianeire – Link
 • Thiết Phu Yêu – Xích Cận – Link
 • Tiểu nhân nan dưỡng – Thương Tố – Link 0102
 • Ta không phải là vương tử – Neleta – Link
 • Tiểu Thụ Ghẹo Nhân Ái – Tiểu tiêu mê hồ – Link (Drop)
 • Ta là một bát thịt kho tàu – Mị Sủng Tiểu Vu – Link
 • Thụ Công Thiên Hạ – Phong Giang Danh Thương – Link
 • Thập nhị thánh thú cung – Ma Cô Diện Nhân – Link 01 – 02
 • Tiểu Thú Phản Công Chiến – Phong Giang Danh Hương – Link
 • Vô Ý Vi Chi – Neleta – Link
 • Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – linyan – Link
 • Vô Ngữ Ngôn Thương – Hắc Sắc Cấm Dược – Link
 • Yêu Ma Đạo – Mặc Kì Lân – Link
 • Yêu Vũ Dạ Mị – Cơ Liên Nguyệt – Link
 • Yêu Tinh Đương Đạo – Sinh sinh tử tử – Link

.

C. Nhất công đa thụ (1 công x n thụ)

 • Ái Tại Hà Phương – Thiên Niên Nhất Thán – Link
 • Cha Nuôi Và Con Nuôi – Nhã Mị – Link 0102 *
 • Cường công dưỡng thành kế hoạch – Tàn Phong Phủ Thiên – Link
 • Dựng Phụ – Toa Nhạc Mỹ – Link
 • Dị thế “đào” hoa trái – Bạo Tiếu – Link 0102
 • Dị thế độc phách – Đường Kỳ Nhân – Link 0102
 • Gặp nhau tại biển Caribe –  Phong Lộng – Link
 • Hiện đại hậu cung – Tiểu A Ca – Link
 • Hựu nhất xuân – Đại Phong Quát Quá – Link
 • Lưu Anh Hùng Đích Bột Khởi Chi Lộ – wy Tử Mạch – Link *
 • Lừa đảo giành được nhiều bảo bối – Thu Diệp Tàn Lộ – Link
 • Nguyệt Vũ dị thế – Dạ Vũ Nguyệt – Link
 • Nhân sinh trong sách – Luyến_KOEI – Link
 • Phong Thần Truyền – Sĩ Đồ Chi Yêu – Link
 • Phượng tường cửu thiên – Sở Hàn Y Thanh- Link 01 – 02
 • Phản Chuyển Thú Nhân – Tiểu Gia Bất Thị Thụ – Link *
 • Phong quá vũ lưu vân – Tử Vũ Nguyệt Diên – Link 0102
 • Quân lâm thiên hạ chi Phá trận – Tiêu – Link 0102
 • Quân lâm thiên hạ chi Tàn cục – Tiêu – Link
 • Thiên Biến – Chu Sa – Link
 • Trọng Sinh Chi Buông Tha – Tích Lang Nhân – Link *
 • Tam thập niên nhất mộng giang hồ – Âm Sí Thịnh – Link
 • Tam thê tứ thiếp – Diễm Tuyết Tuyết – Link 01 – 02 – PN  (Cont)
 • Thương Hoàn Thất Cung – Tụ Kỷ Trọng – Link 01 – 02 – PN (Cont)
 • Vô Tình Hữu Tình – Link (Hoàn Q1)
 • Võng Du Chi Đối Kháng – Thaty – Link
 • Vườn Trường Phong Thần Bảng – Thiên Chi Hiểu – Link *
 • Xuất Vân Thất Tông Tội – Ly Miêu R- Link *

.

39 thoughts on “[Tổng hợp] Đam Mỹ NP

   1. ಥ_ಥ đã nói là khổng lồ rồi mà vẫn cưa là làm sao, à mà hêm sao, tuy bị cưa nhưng vẫn còn 1 công dụng, coi chừng nó ngã vào ng`, dẹp lép nga~ (─‿‿─), hắc hắc ~

    Số lượt thích

 1. Chào bạn.
  Mình là Tiểu Ngư Nhi, editor của bộ Cha nuôi và các con nuôi. Hiện wordpress cũ của mình đã bị khóa vì lý do gì đó mà mình không rõ, mình đã chuyển nhà sang địa chỉ mới, nếu bạn có thời gian thì hãy cập nhật lại link dẫn tới nhà mình dùm mình nha. Thank bạn ❀◕ ‿ ◕❀
  Link mục lục mới của mình: https://tieungunhi228.wordpress.com/kien-da-hoa-na-ta-kien-nhi-tu/

  Số lượt thích

 2. 3p: Trọng sinh chi ngã tâm phỉ thạch. Nhất thụ đa công:
  Mỗi ngày đều bị thao hỏng.
  Thánh huyết chi vương.
  Xuyên vào hệ thống dâm đãng!
  Rảnh thì update nha nàng. 🥰
  Tui thích thể loại này lắm á. Cảm ơn nàng đã lập list. ❤️

  Số lượt thích

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s