VD vs VP – Chương 62

VD vs VP

☆, Thức Tỉnh

Thiên Nguyên Sát Na đem 30 tuổi kết hôn làm mục tiêu cuộc sống, nhưng khi nào thì định ra như vậy, tại sao phải như vậy thì đã qua lâu lắm rồi y không còn nhớ rõ nữa. Bạn thời đại học rất nhiều người tốt nghiệp liền về với ông bà kết hôn, tỷ như Shana, cũng có tính toán như y, trước gây dựng sự nghiệp rồi mới lập gia đình. Tiếp tục đọc