VD vs VP – Chương 61

VD vs VP

☆, Huyết vũ tinh phong (Gió tanh mưa máu)

Thiên Nguyên Sát Na buồn bực cả đêm tâm tình lại được chữa khỏi bởi bữa sáng Kim Hạ làm vào hôm sau. Ngày cá tháng tư công ty theo lệ cho nghỉ phép, hai người lên kế hoạch hôm nay sẽ trải qua như thế nào, chiếu theo ý tứ của Thiên Nguyên Sát Na là ở trên giường trải qua, liền bị Kim Hạ khinh bỉ. Năm trước là họp mặt võng phối, năm nay Thiên Nguyên Sát Na không lao sư động chúng, lựa chọn thế giới hai người cùng Kim Hạ. Tiếp tục đọc