VD vs VP – Chương 60

VD vs VP

☆, Đổi âm

Kim Lăng đã biết quan hệ của hai người, từ chỗ Phong Tranh nghe được chút ít, Phong Tranh đối với Thiên Nguyên Sát Na có giá trị cừu hận, bôi đen Thiên Nguyên Sát không ít, trong đó một câu tối tuyệt đối chính là: “Thiên Nguyên nói, một khi kết hôn liền chia tay, y chuẩn bị kết hôn tuổi 30, cùng Thiểm Thiểm chỉ là chơi đùa.” Tiếp tục đọc