MNSSĐ – Chương 26

mynhan3

Mỹ nhân, moah moah ~

☆, Chương 26

Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Đêm nay xảy ra chuyện gì vậy?@ Cố mỹ nhân

.

Cuối cùng tổ kịch dự định tối thứ bảy 8 giờ, rốt cục được như ý nguyện Cố Tả Ý vào phòng YY khi giờ Bắc kinh chúng ta chỉ mới gõ 7 giờ ﹁_﹁

Người trong tổ kịch còn chưa có tới, Cố Tả Ý liền mở kịch bản ra, lặng yên nhìn thoại của mình và Lâm Thành lại một lần.

Lâm Thành sẽ nói với cậu: “Mỹ nhân, ta yêu ngươi~”

“Mỹ nhân, ta yêu ngươi~”

“Mỹ nhân, ta yêu ngươi~”

“Mỹ nhân, ta yêu ngươi~”

Yooooooooooo~

Lâm Thành sẽ nói mỹ nhân ta yêu ngươi yêu~

Biên kịch thật là tốt ~

Lời kịch này nghĩ tới là kích động rồi có biết không ﹁_﹁ Tiếp tục đọc