TVLS – Chương 3

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

3, Điềm xấu

“Tử Việt!” Dạ Lan San vừa lên núi thì nhìn thấy Thần Tử Việt rầu rĩ gục ở trên bàn vẻ mặt mất hứng, vội vàng chạy lên xoa xoa đầu hắn:“Làm sao vậy? Tên biến thái kia đã bị ta bắt lại!”

“Chính là ngươi không có thiến hắn!” Thần Tử Việt ngồi dậy trừng mắt.

“……” Dạ Lan San dở khóc dở cười:“Đoạn Tinh nói ngày mai phải đem hắn giao cho quan phủ, hắn tội ngập trời, khẳng định chỉ còn con đường chết, thiến hay không thiến …… Có khác nhau sao?”

“Ta không muốn biết! Quên đi, ta tự đi thiến hắn!” Thần Tử Việt lửa giận vạn trượng, đứng lên chạy ra ngoài. Khắp thiên hạ đều biết Ngọc Hồ Điệp từ trước đến giờ chỉ xuống tay với mỹ nữ, lần này lại dám chạy tới tìm mình! Này không phải nói mình lớn lên giống nữ nhân sao! Tìm Dạ Lan San đánh nhau thì đánh nhau, vì cái mao gì nhao nhao nói muốn dẫn mình đi!!! Tiếp tục đọc