MNSSĐ – Chương 19

mynhan1

Mỹ nhân sao sao đát ~

☆, Chương 19

 Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Đây là địa chỉ của anh…*Lược bớt*. Cho hai bé rùa mau mau cùng một chỗ đi, nhà anh nó gọi Ngốc Ngốc @Cố mỹ nhân

.

Cố Tả Ý sau khi biết được sinh nhật Lâm Thành, lúc sau cả người đều như bị vây trong trạng thái máu gà, theo người biết chuyện tiết lộ, khoảng thời gian mỹ nhân máu gà kia, trình độ hoàn toàn không thua kém gì fan não tàn của Lâm Thành! Chỉ còn kém bưng bê bản thân chờ sinh nhật Lâm Thành nhà mình đến.

Mà, tại sao mỹ nhân máu gà như thế?

Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu và Lâm Thành ở cùng một chỗ (Ý trên mặt chữ ﹁_﹁) Cùng đón sinh nhật của anh nha.

Mấy người nói xem, một ngày có ý nghĩa lịch sử như vậy, sao có thể không kích động! Sao có thể không máu gà! Sao có thể không nóng lòng chờ đợi! Sao có thể không được làm fan!

Người biết chuyện lại bị lôi ra ngoài mà chà đạp ——

Nghe nói lúc đó, Kế Hoạch đến tìm mỹ nhân thu âm kịch sinh nhật, chỉ cần nhắc tới hai chữ Lâm Thành, mỹ nhân liền lập tức đáp ứng. Khoa trương nhất là có một vị Kế Hoạch, cuộc đối thoại của cô vô cùng tốt đẹp ngắn gọn, chỉ có 7 chữ.

XX Kế Hoạch: Mỹ nhân, có nhận Lâm Thành…

Cố Tả Ý: Nhận! Tiếp tục đọc