VD vs VP – Chương 57

VD vs VP

☆, Tuyến giác thất bại

Hai kẻ dở hơi giằng co cả đêm, sáng hôm sau ra khỏi phòng, Hiên Phi Phong Tranh vác lên hai vành mắt đen ngáp mấy ngày liền, Thiên Nguyên Sát Na thì thần thanh khí sảng bước ra ngoài, chạm mặt Phong Tranh theo bản năng xoay người chạy trốn. Phong Tranh phi thân chụp lấy y: “Thiểm Thiểm đâu?”

“Thắt lưng hắn đau, dậy không nổi.” Tiếp tục đọc