MNSSĐ – Chương 10

mynhan4

Mỹ nhân, sao sao đát~

☆, Chương 10

Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Lúc ấy dường như có chút xúc động? Bất quá không cảm thấy hối hận…Chỉ cần là chuyện của em liền không thể bình tĩnh .@Cố mỹ nhân

.

Sau lần phong ba mất ngủ đó, cuộc sống Cố Tả Ý lại khôi phục bình thường, mất ngủ, phiền táo gì gì đó, hết thảy đều không còn \(^o^)/~.

Ở võng phối có một bé ong mật cần cù chăm chỉ danh xưng Cố Tả Ý, sáng sớm đã rời giường bắt đầu trả nợ, một hơi đem các kịch lúc trước nhận đi thu âm.

Cố Tả Ý: Kịch đã gửi vào mail, mời Kế Hoạch đại nhân kiểm tra Yoyo133.

Sau khi giao phần âm cuối cùng cho Kế Hoạch, tâm tình Cố Tả Ý không tệ lên weibo up một cái.

CV Cố Tả Ý: Trước mắt đã trả xong toàn bộ nợ, mời các Kế Hoạch đại nhân kiểm tra và nhận hàng o(∩_∩)o~  Nếu có chuyện gì, thỉnh gõ tôi khi1lkhi1l

Fan số 1 : Mỹ nhân thật chịu khó nha, tát hoa!*★,°*:.☆\\( ̄▽ ̄)/$:*.°★* .

Kế Hoạch số 2: Mỹ nhân mới sáng sớm đã thu âm, quá tuyệt ~.

Fan số 3: Cố mỹ nhân thật chăm chỉ╭(╯3╰)╮ Mong kịch kỳ sau mau mau ra (☆▽☆). Tiếp tục đọc