VD vs VP – Chương 47

Vì quan hệ của 2 người đã có bước tiển triến mới, nên Đậu đã đổi xưng hô giữa 2 ng`. Dù hơi sớm và băng sơn như em thụ, nhưng xem như cột mốc em Hạ đạt thành tâm nguyện đi ^_^

Chương 47

 Bởi vì yêu

Hai người đột phá khiến Thiên Nguyên Sát Na mở ra cánh cửa tân thế giới, trải nghiệm tình yêu đồng tính, y bắt đầu yêu “Thượng” Kim Hạ.

Trái lại, Kim Hạ đối với y vẫn lãnh lãnh đạm đạm xa cách như cũ. Tiếp tục đọc