VD vs VP – Chương 46

VD vs VP

 Đột phá

Kim Hạ nói với Hiên Phi tiến triển của hắn và Thiên Nguyên Sát Na, Hiên Phi nói: “Y thích cậu, chỉ là không muốn cong. Nha, anh hiểu. Y yêu cậu còn chưa sâu đậm, hay là nói, y chưa cảm nhận được nổi thống khổ khi đánh mất cậu. Anh cảm thấy cho cậu nên lánh đi tìm tân hoan, chờ y hối hận không kịp phát hiện không thể mất đi cậu có lẽ sẽ đột phá cảnh giới, bẻ thẳng thành cong .”

Tiếp tục đọc