MNSSĐ – Chương 4

mynhan4

Mỹ nhân, moah moah ~

☆, Chương 4

Yêu giang sơn càng thích m nhân: Kỳ tht là mun đem em nuôi đến béo, ngo kiu cũng được, không được t nhiên cũng được, có em bên cạnh, s thật hnh phúc.@ C m nhân

.

Kỳ 1 của “Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn” được hưởng ứng rất tốt, quần chúng cũng nhiệt tình dị thường. Bởi vậy lấy hiệu suất kỳ 1 này, tổ kịch liền hoả tốc bắt đầu chế tác kỳ 2.

Vì thế tối thứ bảy này, tổ kịch chuẩn bị diễn PIA.

Bình thường khi tổ kịch diễn PIA, ngoại trừ diễn các đoạn đối thoại trong kịch thì phần lớn là mọi người toàn nói chuyện phiếm, chuyện bát quái, trêu chọc cười rung trời.

Bởi vì đa số sử dụng YY, hiện tại rất ít người dùng SK*. Cho nên mọi người muốn diễn PIA toàn lên kênh YY.

*skype

Cố Tả Ý nhập một chuỗi sốYY, một giây sau liền tiến vào phòng, nghe đâu thân thân hữu hữu và staff ở trong này, phòng người nhà của mình nha……

Lần này đến hiện trường kỳ thật trong lòng cậu có chút không tình nguyện.

Bởi vì mọi người đều biết, kỳ 2 của “Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn” có rất nhiều cảnh cua đồng*.

*cảnh H

Kế Hoạch của bộ kịch “Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn” kỳ thật cũng không có lừa Cố Tả Ý, điểm chính của bộ kịch này quả thật là về quốc thù gia hận, hơn nữa còn thập phần hùng tráng. Tiếp tục đọc