TLĐV – Chương 65 (End)

Thiên La Địa Võng

Chương 65

            Tần Lam Gia trở lại làm việc đã hơn hai tháng. Hắn biết trong công ty có tin đồn, bất quá cũng không để trong lòng. So với lúc ở trường học bị người ta dùng ánh mắt khác thường đối đãi, hiện tại bao nhiêu cũng không quan tâm hơn thua, huống chi Đàm Lăng Việt hôm nay đã ở bên cạnh hắn, che gió che mưa.

            Ôn lại chuyện cũ khi còn thiếu niên, bây giờ chỉ cần có Đàm Lăng Việt ở bên cạnh thì có chuyện gì cũng thấy an toàn. Tiếp tục đọc