VD vs VP – Chương 41

VD vs VP

 Tẩu hoả

Kim Hạ sống hơn hai mươi năm chưa bao giờ xem GV, cuộc sống như thế không hoàn chỉnh, cho nên Thiên Nguyên Sát Na từ từ bổ sung cuộc đời của hắn.

Nghe âm H được ghi âm chẳng qua là bước đầu tiên, Thiên Nguyên Sát Na nói: “Còn có GV ơ, trong máy tính có, cậu muốn xem không?”

 “…” Tiếp tục đọc