Dương Thư Mị Ảnh đồng nghiệp văn – 6

Lúc….rơi xuống động

Tác giả: Chengyuling99

CP : Nhiều CP

Editor : Magic Bean

Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả 

Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác

.

Tác giả: Từ phiên ngoại, mô phỏng lại lúc mọi người rơi xuống sơn động âm hàn. 

Không biết mọi người còn nhớ một phiên ngoại, hai người rơi xuống một sơn động rất lạnh hay không, sau đó thoát y ôm nhau sưởi ấm không áp lực. Tôi chỉ là phỏng theo phiên ngoại đó.

.

Phiên Ngoại chi Thám hiểm quỷ động < Tiền ký >

Địa điểm: Ngoài cửa sơn động hắc ám

Thời gian: Đêm

Nhân vật: N nhân vật trong Dương Thư Mị Ảnh

Tình tiết: Nghe nói trong sơn động có quỷ. Nhóm Phu phu quyết định đi thám hiểm

.

Tiếp tục đọc