VD vs VP – Chương 39

VD vs VP

 Fan não tàn

Phong Tranh tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

 “Chìa khóa ở trong tay của em, Thiểm Thiểm, em sẽ không cho anh đi. Có bản lãnh anh từ lầu 19 nhảy xuống!”

Kim Hạ tiếp tục chơi trò chơi, đối với uy hiếp của Phong Tranh hoàn toàn không đáng lo. Thiên Nguyên Sát Na nói: “Thiểm Thiểm, đầu tiên là Nam Bác, sau là Phong Tranh, cậu thật được hoan nghênh.” Tiếp tục đọc