VD vs VP – Chương 38

VD vs VP

 Thẻ người tốt

Ngày 2 tháng 7 mười giờ sáng, Thiên Nguyên Sát Na đăng một bài —— “Những năm kia chúng ta cùng nhau đi phụ bản “.

Nội dung rất đơn giản: Quà tặng sinh nhật Thiểm Thiểm. Clip dài 30 phút đồng hồ, tốn thời gian hai tháng, Thiên Nguyên Sát Na hậu kỳ, Loạn Thế Lưu Tinh tìm BGM, Hiên Phi sửa sang lại tư liệu, ba người hợp lực hoàn thành quà chúc mừng sinh nhật. Tiếp tục đọc