TLĐV – Chương 55

Thiên La Địa Võng

 Chương 55

            Tần Lam Gia bởi vì trên mặt bị thương, các đồng nghiệp thấy liền ngạc nhiên một phen, lại nghe nói là gặp phải kẻ bắt cóc, không cần Tần Lam Gia xin phép, ông chủ liền cho hắn trở về.

            Tần Lam Gia mới vừa ra cửa quán, Đàm Lăng Việt liền xông tới, một thân áo khoác đen, so với cái tên để nửa thân trần cùng Đồ Quang gây gổ, cuối cùng cũng có điểm bình thường. Tiếp tục đọc