VD vs VP – Chương 37

VD vs VP

 Mừng sinh nhật trên võng phối

Thiên Nguyên Điện Hạ sau khi trốn Xiêm Y Xốc Xếch thì không còn gặp qua hắn, trên kênh chiến lại không ngừng có loa truyền thanh.

【 Hệ thống 】 “Phái Thiên Sơn ” Thiên Nguyên Điện Hạ giết chết “Thịnh Thế Vương Triều ” Kim Cương Lang Tiểu Hoa, đạt được 1 điểm.

【 Hệ thống 】 “Phái Thiên Sơn ” Thiên Nguyên Điện Hạ giết chết “Thịnh Thế Vương Triều ” Thương Thiên Tại Thượng, đạt được 1 điểm. Tiếp tục đọc