TLĐV – Chương 54

Thiên La Địa Võng

Chương 54

            Đồ Quang cùng Đàm Lăng Việt còn đang đấu khí lẫn nhau, vô luận khuyên như thế nào, muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng thẳng thắng cũng không ai muốn nói. Tần Lam Gia không còn cách nào khác, không muốn bị kẹp giữa hai người, lại sắp đến giờ đi làm, liền mặc áo khoác cầm ba lô ra khỏi cửa, đem hai người đang tranh đấu nhau nhốt ở nhà, lúc đi ra có chút chóng mặt nhưng cũng phải nhanh chóng đến quán bar. Tiếp tục đọc