VD vs VP – Chương 36

VD vs VP

 Chương 36

Phong Tranh nhấn mạnh Thiên Nguyên Sát Na là thẳng, bẻ cong thực tế rất thiếu đạo đức, còn đàn ông tốt nhất thiên hạ, chính là mình.

Tình cảm mà Phong Tranh dành cho Kim Hạ có thật hay không, cậu nhìn ánh mắt của đôi phương không có nhục dục trắng trợn giống như Nam Bác, vì vậy cậu không bị áp lực mà đem cái thích của Phong Tranh hiểu thành thích giữa anh em tốt.

Hai người trước kia từng thảo luận qua vấn đề tình cảm, Phong Tranh nói cậu thích sạch sẽ, tình yêu lý tưởng hẳn là giống như nhà của cậu không nhiễm một hạt bụi, người trong lòng chỉ có hắn, lịch sử tình cảm trống không, cơ thể cũng phải thuần khiết, từ thân đến tâm chỉ thuộc về một mình hắn. Cho nên đối với tình cảm, cậu rất cẩn thận, mà trong giới võng phối, so sánh người sạch sẽ với tình yêu có hơi ly kỳ, người dị tính, dù là tình lữ lạm giao cũng là chuyện thường như cơm bữa.

Kim Hạ liền hỏi hắn: “Nếu như em yêu người dị tính … thì làm sao bây giờ?” Tiếp tục đọc