TLĐV – Chương 52

Thiên La Địa Võng

Chương 52

            “Cậu đang ở đây nói bậy bạ gì đó a, Đồ Quang cùng tớ không có… ” Tần Lam Gia trừng lớn hai mắt giải thích.

          “Cậu lại dám gạt tôi! ” Đàm Lăng Việt quát to một tiếng cắt lời hắn, giống như không biết nên làm sao phát tiết cái tức giận này, bực bội khó chịu. Tần Lam Gia muốn mở miệng, Đàm Lăng Việt lại không cho hắn giải thích, “Lần trước cũng như vậy, tại sao lúc tôi không nhìn thấy cậu, cậu liền cùng y trộn chung một chỗ! Đừng cho là tôi không biết tâm tư Đồ Quang đối với cậu, cậu dám nói cậu cùng Đồ Quang cái gì cũng không xảy ra?”. Tiếp tục đọc