TLĐV – Chương 49

THIÊN LA ĐỊA VÕNG

Chương 49

            Tần Lam Gia nhắm mắt, nhẹ đẩy Đồ Quang ra.

            Nếu như là tám năm trước, Tần Lam Gia cảm thấy mình có thể cho Đồ Quang một đáp án hài lòng. Trên thực tế khi đó hắn hầu như đã hạ quyết tâm, chỉ là hôm nay mọi thứ thay đổi, hết thảy cũng thể quay về như trước. Nội tình như vậy cũng không thể không cho Đồ Quang biết, nếu không thì có điểm tàn nhẫn.

            “Thật xin lỗi, Đồ Quang, tôi —— ” Tần Lam Gia thấp giọng nói. Tiếp tục đọc