TLĐV – Chương 45

THIÊN LA ĐỊA VÕNG

Chương 45

            Hôn lễ của Đàm Lăng Việt và Từ Hinh sắp đến gần, từ trước đến giờ luôn bận rộn công việc Đàm Lăng Việt cũng phải tận lực rút ra khoảng thời gian, phụng bồi Từ Hinh và Mẹ Đàm chuẩn bị hôn lễ. Cho dù đại đa số mọi chuyện đều là giao cho bộ phận công ty xử lý, nhưng chuyện phụng bồi vị hôn thê phải cưới … thì không cách nào mượn tay người khác được.

            Đàm Lăng Việt đã lâu chưa trở về nhà, Tần Lam Gia đem chìa khóa cùng thẻ ra vào đặt ở trên bàn chỗ dễ nhìn thấy, ngay cả điện thoại cũng bỏ lại, chỉ đem mấy bộ quần áo và vài vật tùy thân rồi rời khỏi nơi đã từng cùng Đàm Lăng Việt sinh sống mấy năm qua. Tiếp tục đọc