TLĐV – Chương 43

THIÊN LA ĐỊA VÕNG

Hết chương 43 này sẽ kết thúc phần quá khứ, trở lại hiện tại.

Chương 43

            Tần Lam Gia khóc phát tiết muốn về nhà cũng chỉ một chiều hôm đó mà thôi, lúc sau vẫn biết điều đến trường học. Những lời đồn đãi không ngoài dự định đã truyền đi khắp nơi, những người vốn thân quen nay lại đắp lên cái mặt nạ khách sáo với mình, còn những người chỉ gặp gỡ khách sáo lại xen vào vẻ bất mãn khó chịu.

            Vài ngày sau, vốn chỉ đơn giản là lời đồn đãi nay trong quá trình lại thay đổi, càng ngày càng nhiều lời khó nghe hơn, những chuyện lúc xưa của mình cũng bị những người đó đem ra bàn luận xôn xao thêm mắm dặm muối. Tiếp tục đọc