VD vs VP – Chương 27

VD vs VP

☆, Chương 27

“Thần tượng là đại thần của võng du, kỹ thuật rất tốt, là đệ nhất cao thủ. Lúc trước không biết là bổn mạng, ngu ngốc đuổi theo giết, kết quả bị giết thật thê thảm TAT.”

Chủ lâu vừa nói thế, quần chúng liền phun, cô đuổi theo giết người ta lại không cho người ta giết lại sao? Thần tượng nhà cô phải đứng im để cô giết cho khỏe à?

“Lúc đó tôi không biết cậu là thần tượng, anh ấy cả ngày đuổi giết một thần tượng khác của chúng tôi, tôi và nhóm bạn liền muốn báo thù cho thần tượng khác đó, một đám đi giết kết quả… toàn bộ bị giết sạch T.T.”

Lâu chủ tiếp tục nói, liên tục tố khổ, quần chúng không biết chân tướng bắt đầu khó chịu, còn quần chúng biết chân tướng cùng lâu chủ ôm đầu khóc rống, cho nên những quần chúng không biết chân tướng rất tò mò muốn biết chân tướng. Tiếp tục đọc