TLĐV – Chương 33

THIÊN LA ĐỊA VÕNG

Chương 33

          “Đồ Quang? ” Tần Lam Gia xoa nhẹ đôi mắt cay cay, nhỏ giọng trả lời.

          “Chính là ca ca đây.” Đồ Quang cười nói, ngừng lại một chút nghi ngờ nói, “Lam Gia, giọng của cậu sao vậy? Bị cảm?”

          “Không phải… ” Tần Lam Gia được hỏi mới chú ý tới giọng mình vừa nặng lại khàn khàn, muốn dấu cũng không thể mới lại sửa lại nói: “Có một chút, chắc là cảm lạnh.” Tiếp tục đọc