VD vs VP – Chương 16

VD vs VP

☆, Chương 16

Dù cậu là cong hay thẳng, chuyện mà vừa về tới nhà sẽ không bao giờ tránh khỏi chính là —— xem mắt.

Lúc cậu tốt nghiệp đại học, ba mẹ ở bên kia điện thoại đã càm ràm về việc xem mắt, cậu lấy cớ sự nghiệp quan trọng nên được cho qua. Tết đến cậu và Kim Lăng áo gấm về nhà, chuyện xem mắt lại bị lật lên trang nhất.

May là trước cậu còn có một người chị, ba mẹ tạm thời gấp gáp đưa cô đi trước. Kim Lăng đành phải một mình chiến với hai người, trốn trong thư phòng cùng Kim Hạ mắt to trừng mắt nhỏ.

“Chị, chị mau đi đi.”

“Em sao lại không đi?”

“Cùng đi?” Tiếp tục đọc