TLĐV – Chương 30

THIÊN LA ĐỊA VÕNG

1441393_737568719603862_2030489016_n

Chương 30 

          Kể từ ngày đó, Từ Hinh ngược lại trở thành khách quen trong nhà. Đàm Lăng Việt không muốn đi theo nàng, nàng liền ngày ngày chạy đến tìm Đàm Lăng Việt. Đàm Lăng Việt từ trước đến giờ không chiếu cố người khác, Từ Hinh thích y ngay cả Tần Lam Gia cũng thấy rõ, y lại không quan tâm. Tiếp tục đọc