[Tổng hợp] Đam mỹ Đế vương Thụ hoặc Đế Vương Công

MỤC LỤC TỔNG HỢP
Đam Mỹ Đế vương thụ – Đế vương công
Update 04.11.2018de vuong

Link : complete
Link : xóa blog
Cont : Edit tiếp từ link trước
Dấu * : mới update

Tên tác phẩm – Tác giả – Link

A. Đế vương thụ

 • 1/2 Lưu Manh – Hà Giang Nữ Hiệp – Link 0102
 • Ái khanh ngươi cút cho trẫm – Vân Thượng Gia Tử – Link
 • Bạo Quân – Tế Mểu – Link
 • Bạo Quân Trọng Sinh – Nguyệt Ma Vũ – Link
 • Bệ hạ, nhận mệnh đi! – Ngũ Sắc Long Chương – Link *
 • Chất Tử – Thiên Thương – Link
 • Dạ Dạ Long Xà Vũ – Dư Hạ – Link
 • Dạt Dào – Công Đảng Nhục Khống – Link
 • Đế Trường Trạch – Đế Hưu – Link 0102 
 • Dụ Hoặc Chi Chân Ái – Tuyệt Đại Mị Cơ – Link
 • Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký – Mị Sủng Tiểu Vu – Link
 • Đế thụ – Băng tuyết nhu tình – Link
 • Đế Vương Nghiệp – Thiên Hạ An Lan – Link
 • Giang sơn – Tử Dạ Thần Hi – Link
 • Hôn quân – Sáp Sáp Nhi – Link
 • Hệ Thống Bồi Dưỡng Hôn Quân – Tri Phong – Link
 • Hôn Quân Chỉ Nam – Tu Thất – Link
 • Hoàng tộc bại hoại – Hôi Hồ – Link
 • Hoàng thúc tân khổ – Sinh Sinh Tử Tử – Link
 • Hoàng đế Thái giám nhất oa chúc – Thu Chí Thủy– Link
 • Khuynh Thành Nguyệt – Kết Kết – Link
 • Khiếu kiếm chỉ giang sơn – Tử Vũ Nguyệt Diên – Link
 • Loạn thế khuynh quốc – Trần Ấn – Link
 • Một đời hôn quân – Anh Đào – Link *
 • Manh Quân – Nam Hương Tử – Link
 • Ngọa Tháp chi trắc hệ liệt – Khởi Vụ – Link
 • Muốn thượng liền thượng – Mê Dương – Link
 • Ngự Hoàng – Lạc Dận – Link
 • Nam Đế – Vt.U ft Hư Yến – Link
 • Quảng Trạch Cựu Sự – Priest – Link
 • Quân vi hạ – Lục Dã Thiên Hạc – Link  01 02
 • Sương khói mênh mông – Tiểu Mô Tiểu Dạng – Link
 • Soán vị ba – Phong Khởi Liên Y – Link 01 – 0203 
 • Trầm Nịch – Neleta – Link
 • Tình toả thâm cung – Link
 • Tứ Phương – Vô Danh – Link
 • Trọng Hoa – Âm Sí Thịnh – Link (Drop)
 • Thâm Tỉnh Băng – Thương Bạch Bần Huyết – Link
 • Tống Đế Giang Sơn – Thiệu Hưng Thập Nhất – Link 0102
 • Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương!  – Tửu Linh – Link
 • Thoái Vị Hoàng Đế – Quýnh Hoa – Link
 • Trần túy lưu niên – Nam Cung – Link 01 – 02
 • Thánh viện – Tô Du Bính – Link 01 02
 • Tương quân phối – Tiếu Tiếu Dương – Link
 • Túy Nhược Thành Hoan – Trần Sắc – Link
 • Thùy Chủ Trầm Phù – Thiên Thương – Link
 • Thanh dục tuyết chủ – Đoạn Tàn Tình – Link
 • Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng – Thanh Sắc Vũ Dực – Link
 • Vi thần rất bận – Nguyên Dĩ Thành Tích – Link
 • Ứng Công Án – Tiêu – Link

B. Đế vương công

 • Áp trại phu nhân – Lam Hề Lạc – Link 
 • Ái Khanh, Trẫm Thất Tình Rồi! – Vân Thượng Gia Tử – Link 01 02 
 • Bồi Giá – Lam Sát – Link
 • Bạo Quân – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Link
 • Bạch Hạnh Lang – Nhận Tâm – Link
 • Bắt Đầu Của Một Kết Thúc – Lưu Ái Mỹ – Link
 • Bá đạo vương gia & điêu ngoa công tử – A Tạc – Link 01 – 02 
 • Cơ Khát – Dạ Đồng – Link 
 • Cung Đấu Nhất Sinh Thôi – Khinh Bạc Đích Giả Tượng – Link
 • Cực Đạo Vương Sủng – Lãnh Phong – Link
 • Cấm cung – Mạt Hồi – Link
 • Chỉnh cổ – Thảo Thảo – Link
 • Ca Thần Chi Luyến – Reta – Link
 • Dụ Dạ – Thủy Ấn – Link 
 • Đế Vương – Phong Xuy Tiễn Vũ – Link
 • Đăng Cơ Sinh Tử – Nguyên Sang – Link
 • Độc Sủng Nam Hậu – Dạ Như Mộng – Link
 • Diểu Đông – Hữu Thì Hạ Trư – Link 0102
 • Đại Giá Quý Phi – Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư – Link
 • Độc Sủng Yêu Tinh – Mộng Hi Tuyệt Luyến – Link
 • Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình – Đông Trùng – Link 
 • Diễn biến gian tình nảy sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc – Vân Thượng Gia Tử – Link 01 02
 • Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu – Thất Huyền Cầm Đế – Link
 • Diễm Phượng Thiên Hạ – Huyền Nguyệt Kính – Link
 • Đế Vương Công – Lông Nhất Tiếu – Link
 • Dị Thế Đế Vương Luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng – Link
 • Dạ Quang – Mạch Linh – Link
 • Giang Sơn Không Yêu, Yêu “Thái Giám” – Tiểu Tiểu Chu Trợ – Link
 • Hoàng Huynh Bất Tưởng Tẩu – Xu Lão Nhân – Link
 • “Hoàng Hậu” Của Trẫm, Ngươi Muốn Đi Đâu? – Thất Niên Chi Dương – Link (Drop) 
 • Hoàng hậu của trẫm – Văn Thư Mặc – Link 0102 
 • Hoa hoa du long – Link 01 – 02 – 03
 • Hoàng đế của hoàng đế – IK Lương – Link
 • Hoàng đế bụi đời & Minh chủ đầu gỗ – Nhã Kỷ – Link
 • Kinh Vân – Gió Ngược – Link 
 • Kính Hoa Duyên – Ban Tuyền Sơn Nhân – Link 
 • Khê Vân Thiên Nhai – Duy Hữu Vân Trung Nguyệt – Link
 • Khất cái hoàng đế – Đoạ Thiên – Link
 • Lãnh Cung – Wawa – Link
 • Luận Mệnh – Đỗ Nguyệt – Link
 • Lãnh Thảo Hàm Trì – Nam Chi – Link
 • Lưu Manh Hoàng Phi! – Đông Trùng – Link 
 • Minh Kính Đài – Neleta – Link
 • Mãng Niên Hoa – Giới Mạt Quân – Link 
 • Mật Mã Tử Vong – Phong Lạc Ly – Link (Drop)
 • Nguyệt Lãng Phong Thanh – swjsai – Link *
 • Ngỗ Tác Tiên Sinh – Trường Sinh Thiên Diệp – Link 0102 *
 • Ngày bình thường của Miêu bệ hạ – Uyển Nhược Du Long – Link *
 • Ngân Hà Đế Quốc Chi Nhận – Hoài Thượng – Link *
 • Nhất chỉ hoang đường mộng – Thiên Hà – Link
 • Niết bàn chi khuynh phúc – Tiểu Trư Tước – Link
 • Nhất thế khuynh tình – Yên Thị – Link
 • Phi Chủ Lưu Xuyên Việt – Phát Môi Đào Tử – Link 0102 (Cont) *
 • Quỷ Tinh Tinh Quái Quỷ Đói – Phong Tự Nguyệt – Link *
 • Sát Phá Lang – Priest – Link *
 • Sa Mạc Phong Bạo – Chiến Thanh – Link *
 • Sách Sử Thần Mã Phải Hảo Hảo Viết – Điểu Tố Tố – Link *
 • Tao Ngộ Lai Sinh – Nhan Thiên Phong – Link
 • Tiền Đồ Vô Lượng – Sắc Như Không – Link
 • Thiên Nữ Tái Thế – Nhan Thiên Phong – Link
 • Tướng Quân Lệnh – Thâu Thâu Tả Văn – Link *
 • Tà Dạ Vô Hối – Tử Sắc Nguyệt Linh Lung – Link 01 – 02 *
 • Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống – Đào Hoa Tửu – Link *
 • Phượng vu cửu thiên – Phong Lộng – Link 01 – 02 – 03 – 04 – 05– 05 (Cont)
 • Phượng hoàng đồ đằng – Hoài Thượng – Link 01 – 02 (Cont)
 • Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ – Vân Thượng Gia Tử – Link *
 • Trọng Sinh Chi Hoàng Hậu Tại Thượng – Tử Nguyệt Sa Y – Link *
 • Trẫm, đã yêu một con lợn – Thố Nhị Nhĩ – Link *
 • Thâu long chuyển phượng – Tư Hương Minh Nguyệt – Link *
 • Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi ! – Nhất Hạc Trù – Link *
 • Tra Công Trọng Sinh Biến Hảo Công – Thỏ Chi Yêu Đao – Link *
 • Thừa Tướng Ngoan Ngoãn, Đừng Chạy! – Tàn Hoa Lộng Nguyệt – Link *
 • Trọng Sinh Chi Thứ Tử Vi Tôn – Tử Sắc Mộc Ốc – Link 0102
 • Thâm cung tù – Cưu Vũ Thiên Dạ – Link
 • Thiên Tứ Kỳ Duyên – Tự Băng Tự Thủy – Link
 • Thanh Ngọc Án – Tiểu Bộ – Link
 • Thái giám – Lê Hoa Yên Vũ – Link 01 – 02
 • Thiên Thần Chi Sủng – Hương Phẩm Tử Hồ – Link
 • Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Hỏa Ly – Link 01 02
 • Uy Vũ Hoàng Phi – Biên Bức – Link *
 • Vệ Linh Phong – Gió Ngược – Link *
 • Vương gia thiếp thân thị vệ – Link 
 • Vô Ái Song Tử – Hà Lộ Nguyệt – Link
 • Vũ Dạ Kỳ Đàm – Nhĩ Nhã – Link 01 – 02 – 03 – 04 – 05
 • Vinh Khô Hoa Niên – Nhĩ Duy Hoa – Link
 • Xuyên Qua Thế Giới Võ Hiệp Làm Hoàng Đế – Tây Môn Bất Xuy Tuyết – Link 0102 *

61 thoughts on “[Tổng hợp] Đam mỹ Đế vương Thụ hoặc Đế Vương Công

 1. 1: Cái hình thì oke ấy mà k hiểu cho thêm cái gì lông lông lá lá gì kia?
  2: Nếu mà là list thì =.= thiếu nhiều lắm, list bà đã đọc hay sao?
  3: Cho thêm cái “Tiểu ‘đệ đệ’ của hoàng đế” vào đế vương công đi! (*´▽`*)
  4: Dạo này mình sao ấy TT ^ TT Thích nữ vương công, nhân thê trung khuyển thụ cơ!
  ╮( ̄▽ ̄”)╭

  Số lượt thích

 2. DE VUONG THU: PHUONG PHI LY ~ PHONG DUY, CHU TU ~ PHONG LONG, 1/2 LUU MANH, MUON THUONG LIEN THUONG, DOAN VAN NAM SUNG BEN NHA DA TU VU QAQ ( TUI IU CONG TU HANG)~ CON NUA CO MA BAN QUEN MAT ROI~~ IT DOC DE VUONG CONG

  Số lượt thích

 3. các em thêm “áp trại phu nhân”, “hoa hoa du long”, “nhất chỉ hoang đường mộng”, “bá đạo vương gia & điêu ngoa công tử”, “cấm cung”, “thái giám”, “chỉnh cổ”, “hoàng đế bụi đời & Minh chủ đầu gỗ”, “nhất thế khuynh tình”, “tù binh”, “vương gia thiếp thân thị vệ” vào “ĐẾ VƯƠNG CÔNG” nhé.còn “soán vị ba”, “tàng yêu”, “trầm nịch”, “vi thần rất bận” vào “ĐẾ VƯƠNG THỤ” nha
  chúc các em thành công

  Số lượt thích

  1. List TH này thì đa phần là vua nhiều hơn. Cũng có hoàng tộc như vương gia hay thái tử trước khi làm vua nữa.
   .
   Còn nếu bạn muốn tìm hiểu đ/n đế vương thì mình tìm dc cái này đây :
   Đế vương công/thụ (帝王攻/受) phát âm là Dìwáng gōng/shòu. “Đế vương” nếu dành cho công thường chỉ tính cách bá đạo (霸道), khí thế áp bức người, hay chỉ huy, ra lệnh cho thụ và người khác. Loại này thường kèm theo tổng công. Nếu dành cho thụ thường ngược lại, thụ không có khí thế như công, thích công phục vụ mình nhưng không chủ động câu dẫn công hay có xu hướng SM. Đế vương thụ chỉ đơn giản là đế vương đơn thuần mà thôi.

   Số lượt thích

 4. Chân thành cảm tạ tỉ vì đã làm list này. Trước đây lâu rồi em có mò được 1 truyện đại thúc đế thụ trong list dẫn link ebook bên nhà Lặng Yêu, em quên mất tên truyện rồi mà giờ nhà í pri mất tiêu TT^TT Đại để là thụ thấy công giống người xưa nên truyền vào thị tẩm, rồi phong tướng quân, cuối cùng 2 người thật lòng iu nhau. Khúc cuối có cảnh bạn công nhuộm đen đầu bạc của thụ. Tỉ biết thì rũ lòng từ bi cho em xin cái tên ạ *dập đầu*

  Số lượt thích

 5. Chị có đọc một bộ đé vương thụ lâu rồi giờ muốn đọc lại mà quên mất tên *khốn khổ*. Chỉ nhớ mang máng nội dung là công nhỏ hơn thụ, là lãnh đạo của một giáo phái nào đó, võ công cũng thuộc hàng nhất nhì, nụ hôn đầu của ảnh là với anh nam phụ khi hai người cưỡi chung một con ngựa. Nam phụ có mưu đồ cướp ngôi vua của anh thụ, công mới đầu giúp anh nam phụ, lần đầu tiên của hai người là công cường bạo thụ trên xe ngựa sau đó bắt anh thụ về môn phái của mình luôn. Anh thụ giả vờ thuần phục công rồi trốn thoát. Cuối truyện là cảnh hai người cheo leo bám vào vách núi, anh thụ vì không còn ý muốn sống và cũng muốn chấm dứt hết với công nên thả tay ra muốn tự sát, công nhảy theo. Cuối cùng thụ còn sống nhưng sống vô tri vô giác do bị thương quá nặng, mấy năm sau thụ tỉnh lại nhưng không muốn đối mặt với công nên vẫn giả như mình chưa tỉnh, cung chính nhờ khoảng thời gian đó mà anh mới cảm động vì tỉnh cảm công dành cho mình, bắt đầu chấp nhận và yêu công, công thuộc loại võ coing cao cường nhưng về mặc tình cảm thì ngây thơ ngu ngốc, chỉ biết sử dụng sức mạnh để giữ người ta bênh cạnh. Em nếu biết truyện này thì nhắc dùm chị cái tên nha, nếu không biết chị cũng cám ơn vì đã chịu khó đọc câu hỏi của chị ^^

  Số lượt thích

Leave a Reply | ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ►_◄ | ►.◄ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) | ◑ω◐ |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ |≧◉◡◉≦ | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧❂◡❂≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ ̄ ³ ̄)づ~♥ | o( ̄ヘ ̄o#) |╰(‵□′)╯| ﹁_﹁ | (#‵′) 凸 | —3—

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s