[Tổng hợp] Đam mỹ Đế vương Thụ hoặc Đế Vương Công

MỤC LỤC TỔNG HỢP
Đam Mỹ Đế vương thụ – Đế vương công
Update 04.11.2018de vuong

Link : complete
Link : xóa blog
Cont : Edit tiếp từ link trước
Dấu * : mới update

Tên tác phẩm – Tác giả – Link

A. Đế vương thụ

 • 1/2 Lưu Manh – Hà Giang Nữ Hiệp – Link 0102
 • Ái khanh ngươi cút cho trẫm – Vân Thượng Gia Tử – Link
 • Bạo Quân – Tế Mểu – Link
 • Bạo Quân Trọng Sinh – Nguyệt Ma Vũ – Link
 • Bệ hạ, nhận mệnh đi! – Ngũ Sắc Long Chương – Link *
 • Chất Tử – Thiên Thương – Link
 • Dạ Dạ Long Xà Vũ – Dư Hạ – Link
 • Dạt Dào – Công Đảng Nhục Khống – Link
 • Đế Trường Trạch – Đế Hưu – Link 0102 
 • Dụ Hoặc Chi Chân Ái – Tuyệt Đại Mị Cơ – Link
 • Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký – Mị Sủng Tiểu Vu – Link
 • Đế thụ – Băng tuyết nhu tình – Link
 • Đế Vương Nghiệp – Thiên Hạ An Lan – Link
 • Giang sơn – Tử Dạ Thần Hi – Link
 • Hôn quân – Sáp Sáp Nhi – Link
 • Hệ Thống Bồi Dưỡng Hôn Quân – Tri Phong – Link
 • Hôn Quân Chỉ Nam – Tu Thất – Link
 • Hoàng tộc bại hoại – Hôi Hồ – Link
 • Hoàng thúc tân khổ – Sinh Sinh Tử Tử – Link
 • Hoàng đế Thái giám nhất oa chúc – Thu Chí Thủy– Link
 • Khuynh Thành Nguyệt – Kết Kết – Link
 • Khiếu kiếm chỉ giang sơn – Tử Vũ Nguyệt Diên – Link
 • Loạn thế khuynh quốc – Trần Ấn – Link
 • Một đời hôn quân – Anh Đào – Link *
 • Manh Quân – Nam Hương Tử – Link
 • Ngọa Tháp chi trắc hệ liệt – Khởi Vụ – Link
 • Muốn thượng liền thượng – Mê Dương – Link
 • Ngự Hoàng – Lạc Dận – Link
 • Nam Đế – Vt.U ft Hư Yến – Link
 • Quảng Trạch Cựu Sự – Priest – Link
 • Quân vi hạ – Lục Dã Thiên Hạc – Link  01 02
 • Sương khói mênh mông – Tiểu Mô Tiểu Dạng – Link
 • Soán vị ba – Phong Khởi Liên Y – Link 01 – 0203 
 • Trầm Nịch – Neleta – Link
 • Tình toả thâm cung – Link
 • Tứ Phương – Vô Danh – Link
 • Trọng Hoa – Âm Sí Thịnh – Link (Drop)
 • Thâm Tỉnh Băng – Thương Bạch Bần Huyết – Link
 • Tống Đế Giang Sơn – Thiệu Hưng Thập Nhất – Link 0102
 • Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương!  – Tửu Linh – Link
 • Thoái Vị Hoàng Đế – Quýnh Hoa – Link
 • Trần túy lưu niên – Nam Cung – Link 01 – 02
 • Thánh viện – Tô Du Bính – Link 01 02
 • Tương quân phối – Tiếu Tiếu Dương – Link
 • Túy Nhược Thành Hoan – Trần Sắc – Link
 • Thùy Chủ Trầm Phù – Thiên Thương – Link
 • Thanh dục tuyết chủ – Đoạn Tàn Tình – Link
 • Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng – Thanh Sắc Vũ Dực – Link
 • Vi thần rất bận – Nguyên Dĩ Thành Tích – Link
 • Ứng Công Án – Tiêu – Link

B. Đế vương công

 • Áp trại phu nhân – Lam Hề Lạc – Link 
 • Ái Khanh, Trẫm Thất Tình Rồi! – Vân Thượng Gia Tử – Link 01 02 
 • Bồi Giá – Lam Sát – Link
 • Bạo Quân – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Link
 • Bạch Hạnh Lang – Nhận Tâm – Link
 • Bắt Đầu Của Một Kết Thúc – Lưu Ái Mỹ – Link
 • Bá đạo vương gia & điêu ngoa công tử – A Tạc – Link 01 – 02 
 • Cơ Khát – Dạ Đồng – Link 
 • Cung Đấu Nhất Sinh Thôi – Khinh Bạc Đích Giả Tượng – Link
 • Cực Đạo Vương Sủng – Lãnh Phong – Link
 • Cấm cung – Mạt Hồi – Link
 • Chỉnh cổ – Thảo Thảo – Link
 • Ca Thần Chi Luyến – Reta – Link
 • Dụ Dạ – Thủy Ấn – Link 
 • Đế Vương – Phong Xuy Tiễn Vũ – Link
 • Đăng Cơ Sinh Tử – Nguyên Sang – Link
 • Độc Sủng Nam Hậu – Dạ Như Mộng – Link
 • Diểu Đông – Hữu Thì Hạ Trư – Link 0102
 • Đại Giá Quý Phi – Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư – Link
 • Độc Sủng Yêu Tinh – Mộng Hi Tuyệt Luyến – Link
 • Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình – Đông Trùng – Link 
 • Diễn biến gian tình nảy sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc – Vân Thượng Gia Tử – Link 01 02
 • Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu – Thất Huyền Cầm Đế – Link
 • Diễm Phượng Thiên Hạ – Huyền Nguyệt Kính – Link
 • Đế Vương Công – Lông Nhất Tiếu – Link
 • Dị Thế Đế Vương Luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng – Link
 • Dạ Quang – Mạch Linh – Link
 • Giang Sơn Không Yêu, Yêu “Thái Giám” – Tiểu Tiểu Chu Trợ – Link
 • Hoàng Huynh Bất Tưởng Tẩu – Xu Lão Nhân – Link
 • “Hoàng Hậu” Của Trẫm, Ngươi Muốn Đi Đâu? – Thất Niên Chi Dương – Link (Drop) 
 • Hoàng hậu của trẫm – Văn Thư Mặc – Link 0102 
 • Hoa hoa du long – Link 01 – 02 – 03
 • Hoàng đế của hoàng đế – IK Lương – Link
 • Hoàng đế bụi đời & Minh chủ đầu gỗ – Nhã Kỷ – Link
 • Kinh Vân – Gió Ngược – Link 
 • Kính Hoa Duyên – Ban Tuyền Sơn Nhân – Link 
 • Khê Vân Thiên Nhai – Duy Hữu Vân Trung Nguyệt – Link
 • Khất cái hoàng đế – Đoạ Thiên – Link
 • Lãnh Cung – Wawa – Link
 • Luận Mệnh – Đỗ Nguyệt – Link
 • Lãnh Thảo Hàm Trì – Nam Chi – Link
 • Lưu Manh Hoàng Phi! – Đông Trùng – Link 
 • Minh Kính Đài – Neleta – Link
 • Mãng Niên Hoa – Giới Mạt Quân – Link 
 • Mật Mã Tử Vong – Phong Lạc Ly – Link (Drop)
 • Nguyệt Lãng Phong Thanh – swjsai – Link *
 • Ngỗ Tác Tiên Sinh – Trường Sinh Thiên Diệp – Link 0102 *
 • Ngày bình thường của Miêu bệ hạ – Uyển Nhược Du Long – Link *
 • Ngân Hà Đế Quốc Chi Nhận – Hoài Thượng – Link *
 • Nhất chỉ hoang đường mộng – Thiên Hà – Link
 • Niết bàn chi khuynh phúc – Tiểu Trư Tước – Link
 • Nhất thế khuynh tình – Yên Thị – Link
 • Phi Chủ Lưu Xuyên Việt – Phát Môi Đào Tử – Link 0102 (Cont) *
 • Quỷ Tinh Tinh Quái Quỷ Đói – Phong Tự Nguyệt – Link *
 • Sát Phá Lang – Priest – Link *
 • Sa Mạc Phong Bạo – Chiến Thanh – Link *
 • Sách Sử Thần Mã Phải Hảo Hảo Viết – Điểu Tố Tố – Link *
 • Tao Ngộ Lai Sinh – Nhan Thiên Phong – Link
 • Tiền Đồ Vô Lượng – Sắc Như Không – Link
 • Thiên Nữ Tái Thế – Nhan Thiên Phong – Link
 • Tướng Quân Lệnh – Thâu Thâu Tả Văn – Link *
 • Tà Dạ Vô Hối – Tử Sắc Nguyệt Linh Lung – Link 01 – 02 *
 • Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống – Đào Hoa Tửu – Link *
 • Phượng vu cửu thiên – Phong Lộng – Link 01 – 02 – 03 – 04 – 05– 05 (Cont)
 • Phượng hoàng đồ đằng – Hoài Thượng – Link 01 – 02 (Cont)
 • Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ – Vân Thượng Gia Tử – Link *
 • Trọng Sinh Chi Hoàng Hậu Tại Thượng – Tử Nguyệt Sa Y – Link *
 • Trẫm, đã yêu một con lợn – Thố Nhị Nhĩ – Link *
 • Thâu long chuyển phượng – Tư Hương Minh Nguyệt – Link *
 • Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi ! – Nhất Hạc Trù – Link *
 • Tra Công Trọng Sinh Biến Hảo Công – Thỏ Chi Yêu Đao – Link *
 • Thừa Tướng Ngoan Ngoãn, Đừng Chạy! – Tàn Hoa Lộng Nguyệt – Link *
 • Trọng Sinh Chi Thứ Tử Vi Tôn – Tử Sắc Mộc Ốc – Link 0102
 • Thâm cung tù – Cưu Vũ Thiên Dạ – Link
 • Thiên Tứ Kỳ Duyên – Tự Băng Tự Thủy – Link
 • Thanh Ngọc Án – Tiểu Bộ – Link
 • Thái giám – Lê Hoa Yên Vũ – Link 01 – 02
 • Thiên Thần Chi Sủng – Hương Phẩm Tử Hồ – Link
 • Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Hỏa Ly – Link 01 02
 • Uy Vũ Hoàng Phi – Biên Bức – Link *
 • Vệ Linh Phong – Gió Ngược – Link *
 • Vương gia thiếp thân thị vệ – Link 
 • Vô Ái Song Tử – Hà Lộ Nguyệt – Link
 • Vũ Dạ Kỳ Đàm – Nhĩ Nhã – Link 01 – 02 – 03 – 04 – 05
 • Vinh Khô Hoa Niên – Nhĩ Duy Hoa – Link
 • Xuyên Qua Thế Giới Võ Hiệp Làm Hoàng Đế – Tây Môn Bất Xuy Tuyết – Link 0102 *

VD vs VP – Chương 9

VD vs VP

☆, Chương 9

Server Hoa Đông lúc Open Server liền tràn vào một lượng lớn fan não tàn đi truy lùng Thiên Nguyên Sát Na, nhưng có thể kiên trì đến bây giờ chỉ còn lại những fan thực sự thích game.

Thiên Thiểm Đảng ra đời, một lần nữa dậy sóng đại tiến công server Hoa Đông, lần sáng lập công hội này đặc biệt thu nhận người bên võng phối.

Công hội tên là Phái Thiên Sơn, tên như nghĩa, con dân Thiên Thiểm Đảng có thể vào, chuyện này làm cho Thiên Lam đảng khinh thường công hội, mấy ngày sau cũng có người sáng lập ra công hội Thiên Lam, nhưng Phái Thiên Sơn sáng lập trước, trừ việc hấp dẫn hội viên Thiên Thiểm Đảng ở võng phối còn có rất nhiều thính giả gia nhập.

Trong đó nhất nổi danh nhất chính là ba vị Manh Nương, Thiêu Chết Dị Tính, Shana.

Không sai, lúc Phái Thiên Sơn sáng lập, ba cô gái này liền rời khỏi Ảo Cảnh, đi đầu quân vào Phái Thiên Sơn. Các cô cũng không phải Thiên Thiểm Đảng, mà là các cô thích không khí ở cùng các đồng môn võng phối hơn, ở Ảo Cảnh bị các hán tử bu lâu như vậy tiêu hóa không nổi.

Ba em gái rời đi, làm cho trên dưới Ảo Cảnh gào khóc thảm thiết, nhưng khi biết bọn họ đi đến Phái Thiên Sơn là công hội toàn em gái thì một đám trạch nam sau ba ngày sau liền bỏ chạy đến Phái Thiên Sơn. Tiếp tục đọc