TLĐV – Chương 28


537664_177341609077785_1948826636_n

         THIÊN LA ĐỊA VÕNG

Chương 28

          Buổi tối khi về đến nhà, từ trước đến giờ thời gian này Đàm Lăng Việt luôn ở nhà hôm nay lại không. Tần Lam Gia lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút hay là nhắn tin, hỏi y có về hay ăn cơm tối hay không.

            Đàm Lăng Việt rất nhanh trả lời tin nhắn, ngoài dự kiến Tần Lam Gia, y sẽ về, liền vui vẻ chuẩn bị đồ ăn. Tiếp tục đọc