VD vs VP – Chương 8

VD vs VP

☆, Chương 8

Tâm trạng Kim Hạ lại bắt đầu táo bạo, giống như lúc ban đầu đối mặt với việc Thiên Nguyên Sát Na kéo âm, cậu chỉ muốn giết cho thống khoái.

Cho nên cậu lên mạng, Xiêm Y Xốc Xếch đi đến chỗ Thiên Nguyên Điện Hạ.

Cách một tuần, tâm tình Thiên Nguyên Điện Hạ vui vẻ lên mạng vì không thiếu nợ ai, nhất nhất vấn an với nhóm bạn hữu, theo lệ thường gõ Xiêm Y Xốc Xếch: Thiểm Thiểm, cùng nhau vào phụ bản nha.

Không ngoài ý muốn, Xiêm Y Xốc Xếch đáp: Không rảnh.

Lên game chào hỏi hảo hữu đúng là thói quen của y, hắn không có năng lực cày phụ bản một mình, không thể làm gì khác hơn là chủ động tìm người tổ đội. Trong tất cả, hắn vẫn thích lực chiến của Xiêm Y Xốc Xếch nhất, đáng tiếc, Xiêm Y Xốc Xếch chỉ thích ở một mình. Cho dù bị từ chối cũng không sợ người khác thấy phiền, còn meo meo đi theo.

Hôm nay ngoài ý muốn nhận được trả lời của Xiêm Y Xốc Xếch: Đường Địa Ngục.

Y hấp tấp chạy tới Đường Địa Ngục, nhìn thấy Xiêm Y Xốc Xếch đã lâu không gặp: Thiểm Thiểm ~!

Phát ra lời mời tổ đội, Xiêm Y Xốc Xếch từ chối. Tiếp tục đọc