[Tổng Hợp] Đam mỹ Nam kỹ / Nam sủng / Nam Nô

MỤC LỤC TỔNG HỢP
Đam Mỹ Nam Kỹ – Nam Sủng – Nam Nô
Update 09.12.2018
01

Link : complete
Link : xóa blog
Dấu * : mới update
Cont (continue) : edit tiếp từ link trước
Xếp theo thứ tự Alphabet


Tên – Tác giả – Link

 A. Nam Kỹ/MB

Ái Ý Quyển Quyển – Văn Nhạc Dịch – Link *

Anh Thảo Trong Gió – Lâm Tử Tự – Link 

Bảy Năm – Tam Hào Dương Tiễn – Link

Bắc Thành Thiên Nhai – Phi Thiên Dạ Tường – Link

Chân Tâm – Cửu Khuyết – Link

Công tử vô song – Nga Phi – Link

Câu dẫn ngươi không thương lượng – Cuồng Thượng Gia Cuồng – Link

Dụ thanh mị sắc – Thanh La Phiến Tử – Link

Đương ngưu lang xuyên việt biến thành tiểu quan – Đào Đào – Link

Hoàng khúc khuyết chi Tần Lâu Nguyệt – Sắc Như Không – Link

Kỹ – Dục Trục Khinh Kỵ – Link

Không Thể Trốn Tránh – Bluelu – Link

Kim Chủ, Chào Anh – Ngũ Quân – Link

Khê Vân Thiên Nhai – Duy Hữu Vân Trung Nguyệt – Link

MB giá rẻ – Link

Mại nhục – Nhậm Chi – Link

Mị Cung Ngâm – Thiên Ly – Link

Mê Hoặc Đích Ngưu Lang – Bạch Vân – Link

Ngã – Sở Vân Mộ – Link

Nam Quán hệ liệt – Thụy Giả

  • Quân Túy Trầm Hương – Link
  • Loạn vũ hồng trần – Link 01 – 02 
  • Xuân nhật trà thục – Link
  • Thanh Thanh tử cầm – Link 
  • Thanh giang ánh tuyết – Link

Nam nô – Lê Hoa Yên Vũ – Link

Sở Sở – Hiên Viên Huyền – Link

Sắc Giới – Mê Mang – Link 

Thâm Thâm – Ngọc Ẩn – Link

Tử Tâm Thế Thân – Nô Ngọc – Link

Vũ Điệu Của Bão – Lâm Tử Tự – Link

Vương gia tha mạng – Thiếu Gia Nhà Ta Là Công – Link

Phượng lâu ký tự – Chanh Tử Vũ – Link

Quân Kỹ – Thảo Thảo – Link

Quốc vương và mèo – Chí Hòe – Link

Úc Nhiễm Trần – Tần Tử Độc Sư – Link

Yêu thương MB – Link

Yêu thô nhân – Đông Trùng – Link

Yêu và không yêu – Thiên Không – Link

.

B. Nam Sủng + Nam Nô

Ân, không sao cả! – Bò Cạp Ôn Nhu – Link

Hợp hoan – Tuyết Trung Không Linh – Link

Nam Sủng – Xzbl – Link 010203 (Drop)

Nam thiếp – Tử Vũ – Link

Nam sủng – Công Tử Hằng – Link

Nam Nô – Lê Hoa Yên Vũ – Link

Nam nô cao ngạo – Nhiễm vân – Link

Nam sủng của Vương gia bá đạo – Link

Song diện nam sủng – Hàn Nguyệt – Link 

Tiện nô – Ngọc Ẩn – Link

Trung Hoa nam sủng truyền kỳ – Link

Tuyệt Sắc Nam Nô – Lữ Hi Thần – Link

Tuyệt sắc nô bộc – Ếch vứt bỏ sai lầm – Link

Yêu thượng nam nô – Thiên Sứ J – Link

.