TLĐV – Chương 23

Thiên La Địa Võng

20130223211343_qeeih-thumb-600_0

Chương 23 

            Từ ngày kia trở về sau, Đàm Lăng Việt thường xuyên nhận được điện thoại không biết của ai, mỗi một lần y luôn cố ý tránh Tần Lam Gia. Vốn cho có thể là bạn gái của y…, Tần Lam Gia biết điều tự động tránh ra. Chính là thời gian dài, hắn lại có chút nghi ngờ. Tiếp tục đọc