Dương Thư Mị Ảnh đồng nghiệp văn – 4 – Phiên ngoại 2

DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH ĐỒNG NHÂN

Quý Phái Thật Phiền

Thông qua thành công phái diễn xuất, Quân Thư Ảnh và Sở Phi Dương đã bắt đầu làm việc lại, nhớ tới đoạn cuộc sống huy hoàng lúc trước. Bất quá gần đây Sở Phi Dương có chút buồn bực, bởi vì vị gia chủ nhà hắn thường xuyên nhận được quà của Ảnh đế Trình Tuyết Tường. Không hỏi không biết mà vừa hỏi thì đúng là có JQ. Thì ra là Trình Tuyết Tường chính là người đáng thương số 2 khi còn bé được Quân Thư Ảnh giúp đỡ! Tiếp tục đọc