Dương Thư Mị Ảnh đồng nghiệp văn – 4.7

DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH ĐỒNG NHÂN

Quý Phái Thật Phiền

[Pics] DTMA 04 (23)Chương 7

Sau khi che đậy bưng bít scandal, cuộc sống Quân Thư Ảnh không hề tốt như trong tưởng tượng, không có ai chiếu cố sinh hoạt hay việc ăn uống hàng ngày, cuộc sống cũng không còn thoải mái, y được Thanh Lang sắp xếp ở trong một ngôi nhà bình dân, ngoài mặt nói là vì bảo vệ y, nhưng Quân Thư Ảnh hiểu được, Thanh Lang làm vậy là hoàn toàn tước đi quyền lợi của y tại Thiên Nhất, bởi vì y muốn “Solo”. Tiếp tục đọc