[GIFT][Đoản] XX Đại hiệp cùng OO Giáo chủ – Chung Ý E Gia

XX Đại hiệp cùng OO Giáo chủ

Saitou.Hajime.600.643889

Tác giả : Chung Ý E Gia

Thể loại : đoản văn, cổ trang, 1 x 1

Editor : Đậu

Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả 

Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác

 ***

Một ngày nọ, dưới chân núi Tổng đàn Ma giáo, từng trận gió lạnh, sát khí khắp nơi.

XX Đại hiệp tay cầm lợi kiếm*, nhắm vào nơi yếu hại của OO Giáo chủ lúc giao chiến đã lâu. .

*lợi kiếm : thanh kiếm sắt bén

Một kích chưởng, OO Giáo chủ bị đánh ngã.

Trong lúc thở gấp, XX Đại hiệp đem thanh kiếm hướng ngực OO Giáo chủ đâm tới, XX Đại hiệp nói : “Ma đầu, chịu chết đi!”

OO Giáo chủ nhíu mi, dưới tình thế cấp bách vung tay áo, khói mê phóng ra, XX Đại hiệp không cẩn thận ngửi phải lúc đâm tới làm OO Giáo chủ đã chạy thoát. Tiếp tục đọc