TLĐV – Chương 8 : Cùng nhau đánh một trận

THIÊN LA ĐỊA VÕNG

dc4089a1eb40317c9f163d4a

Bắt đầu từ chương này đã thân hơn nên sẽ xưng hô “tớ-cậu”

Chương 8 

          Một chút lại một chút, hai người bắt đầu trở nên thân mật hơn. Đàm Lăng Việt y không hề giống với với vẻ ngoài bướng bỉnh. Ngược lại, Tần Lam Gia cảm giác rằng y thích bị mình trông coi, thích bị mình quản giáo. Hắn không hề tự mình đa tình nha, bởi vì mỗi lần mình gọi y hảo hảo mà học, tự tay kiểm tra quá trình làm bài của y, ánh mắt  Đàm Lăng Việt sáng lấp lánh kia không thể lừa hắn được. Tiếp tục đọc