TLĐV – Chương 3 : Thầm Mến

  THIÊN LA ĐỊA VÕNG

759355

Đợi đến khi chủ nhiệm lớp phun nước miếng đến mệt mỏi, rốt cục giọng nói khàn khàn tổng kết: “Đàm Lăng Việt, em đi viết năm ngàn chữ cho tôi! Tần Lam Gia, em canh chừng em ấy viết!”

Nói xong nhìn hai học sinh trước mặt, kết quả không có người nào lên tiếng.

“Có nghe hay không?” chủ nhiệm lớp không nhịn được lại lên giọng, khiến một trận ho khan. Tiếp tục đọc